Regulamin

 

                                                      

                                                           REGULAMIN SKLEPU/GALERII :

 

                                                           

                                                            

                                                                  Postanowienia ogólne

  

 

1.   Właścicielem Galerii internetowej "Atelier Rachel", działającej pod adresem www.ars-rachel.pl  jest firma Atelier Robert Rachel, ul. Deotymy 5 lok.63, 93-267, Łódź,  NIP 729-197-32-18, REGON 101474139, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Łodzi.

2.  Przedmiotem działalności Galerii jest prezentacja oraz sprzedaż własnych dzieł artystycznych.   

3. Wszystkie wyroby artystyczne oferowane w Galerii "Atelier Rachel" są nowe, wolne od wad fizycznych (nie dotyczy to naturalnych cech materiału jakim jest drewno np. sęki) oraz prawnych.

4. Galeria realizuje sprzedaż wyłącznie na terytorium Polski.

                           

                                                    

                                                                            Zakupy

 

 

1.  Zakupy można realizować przez 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku.

2.  Zakupy są realizowane za pośrednictwem serwisu www.ars-rachel.pl, poprzez kontakt e-mail.

3.  Zakupu  może dokonywać  tylko pełnoletnia osoba  fizyczna bądź prawna.

4.  Do każdego zakupu wystawiam dowód  w postaci rachunku (nie wystawiam faktur) oraz Certyfikat autorski.

5.  Na życzenie Klienta, informacji na temat wysyłki dzieł zakupionych w sklepie udzielam telefonicznie bądź poprzez e-mail z  podstrony kontakt.

6.  Od chwili zakupu  Kupujący ma prawo poinformować o zmianie danych potrzebnych do wystawienia rachunku.

7.  Kupujący może zrezygnować z dokonanych zakupów w ciągu 24 h. Rezygnację należy zgłosić pocztą e-mail z podstrony "Kontakt".

8.  Galeria zastrzega sobie prawo anulowania zakupów Klienta w przypadku nie dokonania płatności w przeciągu 7 dni od daty  zakupu.

9. Ceny wyrobów artystycznych znajdujących się w ofercie sklepu są cenami brutto.

10. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które podawane są przy każdym przedmiocie oddzielnie.

11. Cena podana przy każdym dziele jest wiążąca w chwili powzięcia decyzji o zakupie przez Klienta ( nie ma możliwości negocjacji ceny ).

                                                                    

                                                             

                                                                      

                                                                       Formy płatności
 

 

1.  Akceptuję przelew tradycyjny, dokonany w banku lub na poczcie, oraz przelew internetowy, kartą kredytową on-line poprzez  serwis  www.dotpay.pl.

2.  W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko oraz nazwę zakupionego przedmiotu.

 

3.  Pieniądze należy wpłacać na konto:

                       

                                                         

                                                          
                                                                     Atelier Robert Rachel

                                                            ul. Deotymy 5 lok.63, 93-267 Łódź
                                           mBank Nr konta: 26 1140 2004 0000 3702 7433 5922.
 
 

                                                     

                                                              

                                                               Dostawa i koszty przesyłki

 

 

1.  Zakupiony towar (starannie zapakowany) wysyłam za pośrednictwem  firmy kurierskiej DPD. Możliwy jest również odbiór osobisty po wcześniejszym kontakcie  i uzgodnieniu terminu.

2.  Zakupiony towar zostaje wysłany w ciągu 48 h. (nie licząc dni świątecznych) od momentu wpływu płatności na konto o czym informuję wiadomością poprzez e-mail lub telefoniczny SMS.

3.  Galeria nie ponosi odpowiedzialności w przypadku :

a) uszkodzenia przedmiotu podczas transportu ( kupujący jest stroną która może reklamować przesyłkę kurierowi DPD ),

b) nieprawidłowych danych adresowych podanych przez Klienta, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.

4.  W przypadku zakupu kilku przedmiotów opłata za przesyłkę wyceniana jest indywidualnie.

 

                                                

                                                

                                                          Zwrot dzieł zakupionych w sklepie

 

 

1.  Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego dzieła bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2.  Zwracany przedmiot musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.

3.  Do przesyłki należy dołączyć wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży : dokument do pobrania.

4.  Pieniądze (koszt przedmiotu + koszt poniesiony za przesyłkę podczas zakupu) zostaną przelane na konto wskazane przez Klienta w ciągu 48 h. (oprócz dni świątecznych), ewentualnie przesłane przekazem pocztowym w ciągu 3 dni  roboczych od otrzymania przesyłki.

5.   Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.

6.  Zwracany towar powinien być wysłany przesyłką rejestrowaną co daje gwarancję dotarcia do sklepu.

7.  Galeria nie przyjmuje zwrotów przesyłek odesłanych "Za pobraniem".

 

                                                               

                                                                        

                                                                          Reklamacje  

 

 

1.  Sprzedający odpowiada względem Kupującego za wady tkwiące (ukryte) w przedmiocie przez 12 miesięcy od chwili zakupu.

2.  Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie (poczta tradycyjna bądź e-mail ) w terminie 14 dni od daty wykrycia wady.
 
                     

                                   

                                    Polityka prywatności, prawa autorskie, poufność danych.

 

 

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informuję, że dane osobowe podane przez Kupującego, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy Atelier Robert Rachel  - w ewidencji  sprzedaży tejże firmy.

2.  Atelier Robert Rachel nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim. Nie ujawnia żadnych informacji bez zgody klienta, z wyjątkiem gdy wymaga tego np. nakaz prawny (sądowy).

3.  Dane pozyskane w przypadku logowań serwerów (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.ars-rachel.pl.

4.  Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy Atelier Robert Rachel i związane są z realizacją sprzedaży i obsługą klienta.

5.  Wszystkie materiały znajdujące się na stronie internetowej www.ars-rachel.pl, a w szczególności teksty, zdjęcia, opisy, układ graficzny, projekty artystyczne są własnością  Atelier Robert Rachel oraz firm partnerskich i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

6.  Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronie internetowej www.ars-rachel.pl  treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Atelier Robert Rachel, w przeciwnym razie stanowi naruszenie praw autorskich i spowoduje podjęcie czynności prawnych.
 

                                                        

                                                            Postanowienia końcowe

 

 

1.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z dokonanych zakupów  jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania kupującego (bądź przez niego dokonany dowolny wybór).

2.  Zakup w Galerii  "Atelier Rachel" oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu tego sklepu, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu przedmiotów w ww. Galerii.

3.  Właściciel sklepu ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w związku ze zmianą warunków sprzedaży lub zmianą stosownych przepisów prawa.

4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej, kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
 

 
                         

                         

                                              Dziękuję Państwu za poświęcony czas  na przeczytanie regulaminu :-)


                                                                                                                                Robert Rachel