Specjalizacja

Kancelaria Specjalizuje się w zakresie :

Prawo małżeńskie i rodzinne

– rozwody i separacje
– alimenty
– zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
– podział majątku dorobkowego małżonków
– stosunki między rodzicami a dziećmi ( kontakty, władza       rodzicielska, ojcostwo i inne )

Sprawy o zapłatę i wydanie rzeczy

– zasądzanie należności pieniężnych
– dochodzenie wydania rzeczy

Działy majątkowe

– zniesienie współwłasności
– dział spadku
– podział majątku dorobkowego małżonków

Prawo karne i wykroczeń

– postępowanie sądowe
– czynności po uprawomocnieniu się wyroku

 

Ponadto Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie:

Odszkodowania i zadośćuczynienia

– utrata lub zniszczenie mienia
– uszczerbek na zdrowiu
– naruszenie dóbr osobistych

Prawo spadkowe

– nabycie i odrzucenie spadku
– dział spadku
– sporządzanie i unieważnianie testamentów
– zachowek

Prawo rzeczowe

– zasiedzenie
– uwłaszczenie
– służebność
– rozliczenia między właścicielem, a posiadaczem rzeczy
– zniesienie współwłasności
– wynagrodzenie za posadowienie urządzeń przesyłowych

Prawo zobowiązań

– prawa i obowiązki stron stosunków umownych (sprzedaż, najem, zlecenie  itp.)