Specjalizacja

Kancelaria specjalizuje się w zakresie :

Prawo małżeńskie i rodzinne
– rozwody i separacje
– alimenty
– zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
– podział majątku dorobkowego małżonków
– stosunki między rodzicami a dziećmi ( kontakty, władza  rodzicielska, ojcostwo i inne )

Sprawy o zapłatę i wydanie rzeczy
– zasądzanie należności pieniężnych
– dochodzenie wydania rzeczy

Działy majątkowe
– zniesienie współwłasności
– dział spadku
– podział majątku dorobkowego małżonków

Prawo karne i wykroczeń
– postępowanie przygotowawcze
– postępowanie sądowe
– czynności po uprawomocnieniu się wyroku

 

Ponadto Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie:

Odszkodowania i zadośćuczynienia
– utrata lub zniszczenie mienia
– uszczerbek na zdrowiu
– naruszenie dóbr osobistych

Prawo spadkowe
– nabycie i odrzucenie spadku
– dział spadku
– sporządzanie i unieważnianie testamentów
– zachowek

Prawo rzeczowe
– zasiedzenie
– uwłaszczenie
– służebność
– rozliczenia między właścicielem, a posiadaczem rzeczy
– zniesienie współwłasności
– wynagrodzenie za posadowienie urządzeń przesyłowych

Prawo zobowiązań
– prawa i obowiązki stron stosunków umownych (sprzedaż, najem, zlecenie  itp.)

 

Zakres świadczonych usług obejmuje :

– udzielanie porad prawnych
– prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych
– sporządzanie pism sądowych i administracyjnych
(pozwy, odwołania, odpowiedzi na stanowisko strony przeciwnej)
– sporządzanie opinii prawnych
– przygotowywanie projektów umów
– pomoc w negocjacjach prawnych.