Specjalizacja

Kancelaria istnieje od 2005 roku. Specjalizuje się w zakresie :

Prawo małżeńskie i rodzinne
– rozwody i separacje
– alimenty
– zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
– podział majątku dorobkowego małżonków
– stosunki między rodzicami a dziećmi ( kontakty, władza rodzicielska, ojcostwo i inne )
Sprawy o zapłatę i wydanie rzeczy
– zasądzanie należności pieniężnych
– dochodzenie wydania rzeczy
Działy majątkowe
– zniesienie współwłasności
– dział spadku
– podział majątku dorobkowego małżonków
Prawo karne i wykroczeń
– postępowanie przygotowawcze
– postępowanie sądowe
– czynności po uprawomocnieniu się wyroku

Ponadto Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie:
Odszkodowania i zadośćuczynienia
– utrata lub zniszczenie mienia
– uszczerbek na zdrowiu
– naruszenie dóbr osobistych
Prawo spadkowe
– nabycie i odrzucenie spadku
– dział spadku
– sporządzanie i unieważnianie testamentów
– zachowek
Prawo rzeczowe
– zasiedzenie
– uwłaszczenie
– służebność
– rozliczenia między właścicielem, a posiadaczem rzeczy
– zniesienie współwłasności
– wynagrodzenie za posadowienie urządzeń przesyłowych
Prawo zobowiązań
– prawa i obowiązki stron stosunków umownych (sprzedaż, najem, zlecenie itp.)